Fokusområder

Språk og bevegelse er grunnlag for trivsel og læring.

Arbeid med språk i barnehagen har to viktige hovedfunksjoner:

  1. Den ene som er mest teknisk, er den delen som utvikler barnas begrepsapparat, språkforståelse og artikulasjon.
  2. Den andre og minst like viktig, er selve kommunikasjonen og kvaliteten i dialogen. En god dialog bidrar til relasjonsbygging og identitetsskaping, som igjen er av stor betydning for barnas emosjonelle og kognitive utvikling. På denne måten blir språk et overordnet område i arbeidet med barnehagens innhold.

Det sikrer også både den direkte språktreningen, samt bidra til utvikling/tverrfaglighet innen de andre fagområdene/LekEspira-områdene i Rammeplanen.

Når det gjelder Tumleplassen er bevissthet og utvikling av barnas motoriske ferdigheter gjennom arbeidet med bevegelse av stor betydning for barnehagens arbeid med språk.

En stor og viktig del av språket er kroppsspråket. Barn uttrykker seg gjennom tydelig kroppsspråk. De voksnes aktive rolle i forhold til å stimulere dette gjennom fokus på bevegelse, er viktig for barnets utvikling av verbal språkkompetanse.

Bevegelse for barn er som vi alle vet, livsviktig for trivsel og god utvikling på alle områder.

 

Personvern og cookies