Miljøfyrtårn

I tilknytning til barnehagens satsing på natur og friluftsliv, er det naturlig å vektlegge miljøarbeid. Espira har som mål at alle barnehagene skal bli miljøfyrtårn. Espira Vannverksdammen ble miljøsertifisert i 2008. I mai 2011 ble barnehagen resertifisert, ny resertifisering våren 2014.

Miljøsertifisering betyr at den enkelte virksomhet ved sine innkjøp, sin ressursbruk og avfallsreduksjon/gjenvinning, gjør barnehagen fremtidsrettet og bærekraftig med hensyn til drift og utvikling. Alle avdelingene skal ha sterkt fokus på miljøarbeid. Barnehagen utarbeider årlig en handlingsplan i forbindelse med rapportering til Miljøfyrtårnkontoret.

Motto: ”Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”.

Mål: Barnehagen utvikler kunnskaper, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern.

Personvern og cookies