Baklia

På Baklia er vi 15 barn og fem voksne, hvorav to ansatte deler en stilling.
På vår småbarnsavdeling er vi tilstedeværende voksne. Vi ser viktigheten av å anerkjenne barnet og å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Gjennom barnehagehverdagen gir vi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Sammen skaper vi en trygg og spennende hverdag, for store og små.

Personvern og cookies