Nøttekollen

Nøttekollen er en avdeling bestående av 15 barn i alderen ett til tre år. Vi er to pedagoger og to pedagogisk medarbeidere. Vi ønsker å gi barna en god start på livet gjennom lek, omsorg og gode opplevelser.

Vi er opptatt av å dele barnegruppa i mindre grupper gjennom dagen. Det bidrar til at vi som voksne ser hvert enkelt barn og kan møte dets behov på en god måte. Vi opplever at vi får en god dialog og kommunikasjon med ungene og et samvær med kvalitet. Støynivået blir redusert, barna blir hørt og aktiviteter blir tilrettelagt ut i fra alderen på barna i gruppa, deres behov og interesser.

Personvern og cookies