Vannåra

Vannåra er en avdeling med 24 barn i alderen 3 – 4 år, to pedagoger og tre pedagogiske medarbeidere.
Vi har fokus på sosial kompetanse og vi er opptatt av å se hvert enkelt barn.
Vi legger til rette for mye lek som gir stort rom for utvikling av språk og mestring.
Vi skaper spenning og glede gjennom sang, samtale og høytlesning.

Personvern og cookies