Årsplan

Barnehagens årsplan har følgende funksjoner:

– en konkretisering av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager
– et arbeidsredskap for barnehagens personale
– et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
-et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
– informasjon om barnehagens innhold til barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte

Rammeplan for barnehager – LekEspira – gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Rammeplanen med temahefter skal være styrende for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, danning, lek og læring står sentralt.

Årsplanen for barnehageåret  2018/19 – HER

Personvern og cookies