Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Vannverksdammen er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve...

Les mer

Miljøfyrtårn

I tilknytning til barnehagens satsing på natur og friluftsliv, er det naturlig å vektlegge miljøarbeid. Espira har som mål at alle barnehagene skal bli miljøfyrtårn. Espira Vannverksdammen ble miljøsertifisert i 2008. I mai 2011 ble barnehagen resertifisert, ny resertifisering...

Les mer

Fokusområder

Språk og bevegelse er grunnlag for trivsel og læring. Arbeid med språk i barnehagen har to viktige hovedfunksjoner: Den ene som er mest teknisk, er den delen som utvikler barnas begrepsapparat, språkforståelse og artikulasjon. Den andre og minst like...

Les mer
Personvern og cookies