SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Vannverksdammen har barna sin egen 5 års-klubb. I Skolespira har vi fokus på skoleforberedende aktiviteter: styrker selvstendighet, trener på samarbeid, styrker barnas sosiale kompetanse, skaper positive forventninger til skolen.

Respekt, ansvar og omsorg er begreper skolen ønsker barnehagen skal ha fokus på.

I løpet av vårsemesteret vil barnehagen ha dialog med skolene barna skal begynne på. I forkant har pedagogisk leder hatt samtale med foreldrene. I denne samtalen fylles det ut et overføringsskjema. Overføringsskjemaet vil inneholde informasjon som foreldrene og barnehagen mener vil være nyttig for skolen, informasjon som vil være med å sikre best mulig start for barnet.

For barn med særskilte behov for hjelp og støtte har vi overføringsmøter med skolen sammen med foreldre og sakkyndig instans.

 

Personvern og cookies